Sport (tso)

sport

Het Sint-Andreasinstituut biedt al tientallen jaren de studierichting Sportwetenschappen (aso) aan. Al even lang streeft de school ernaar om een ruimer aanbod te creëren binnen het domein Sport, door ook de technische studierichting Sport te programmeren. Enkele weken terug kreeg de school daarvoor het groen licht van de Vlaamse overheid.

De nieuwe studierichting Sport (tso) is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Ze biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en psychologie. Daarnaast vormt ze leerlingen in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.

Vanaf 1 september 2022 zal de school deze studierichting Sport (tso) in haar studieaanbod opnemen. De richting heeft een dubbele finaliteit: leerlingen die afstuderen in de richting Sport (tso) kunnen ervoor kiezen om in het hoger onderwijs een (professionele) bacheloropleiding te volgen, maar ze verwerven evengoed de nodige competenties om onmiddellijk naar de arbeidsmarkt door te stromen.

De nieuwe studierichting moet minimaal 15 leerlingen tellen om van start te kunnen gaan. We beperken dit eerste jaar het maximaal aantal leerlingen tot 24. Op de keerzijde vindt u de lessentabel van de nieuwe studierichting Sport (tso – dubbele finaliteit).

We hopen dat deze nieuwe studierichting aan veel sportieve leerlingen van de school en ruimer van de scholengemeenschap de kans geeft om hun studies in het domein Sport verder te zetten en dat de combinatie van theorie en praktijk voor hen een voltreffer wordt.

Hoogachtend

Stefaan Coudenys
directeur