Ouderraad

Op Sint-Andreas krijgt elk kind volop de kans om zijn of haar talenten open te laten bloeien. Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en gebeurt zowel thuis als op school. Een goede relatie tussen ouders en school is daarbij van groot belang. Ouders verwachten ondersteuning van de school en ook het omgekeerde is nodig. We willen graag ons steentje bijdragen bij de goede werking van de school, om zo het welzijn van onze kinderen op school te optimaliseren. De ouderraad wil een schakel zijn tussen u als ouders, uw kinderen en de directie en leerkrachten van de school.
We willen waar het kan een aanspreekpunt zijn voor ouders en school.

  • We organiseren en ondersteunen verschillende activiteiten: infoavond, schoolfuif, kerstmarkt, Italië-, Griekse en Oostenrijkse avond, infodag, Mariatocht …
  • We bieden informatie: cyberpesten, veilig internet, puberteit, gehoorschade …
  • We steunen de school financieel: cd-spelers, EHBO-lokaal, muzieklokaal, keukenuitrusting …
  • We geven advies: vier leden van de ouderraad zetelen in de schoolraad.

contacteer ons via ouderraad@saoo.be

Studietoelage

Indien u denkt in aanmerking te komen voor studietoelage kunt u voor alle informatie en voor een aanvraagformulier terecht op de website van de Vlaamse overheid www.studietoelagen.be.

De afdeling ‘Studietoelagen’ van de Vlaamse overheid organiseert in september en oktober zitdagen voor bijkomende informatie. De lijst van de gemeenten, de data van de zitdagen en andere info in verband met studietoelagen vindt u ook op bovenvermelde website of op het gratis nummer – 1700 – van de Vlaamse overheid