Natuurwetenschappen

VOOR WIE?

Ben je gefascineerd door exacte wetenschappen en wiskunde,
vind je het boeiend om te zoeken naar de fundamentele natuurwetten die onze werkelijkheid sturen of hou je van de logica achter een goed opgebouwd bewijs,
studeer je graag en beschik je over een gezond doorzettingsvermogen,

dan is wetenschappen iets voor jou.

WAT?

Je krijgt een volwaardige aso-opleiding met een stevig pakket moderne talen, wiskunde en wetenschappen.

Kernvakken van de studierichting zijn exacte wetenschappen: wiskunde, biologie, chemie en fysica.

Je leert met wiskunde een wetenschappelijke taal die je helpt om op een exact-wetenschappelijke manier over de wereld te spreken. In de wetenschapsvakken bestudeer je de werkelijkheid; je brengt de theorie in de praktijk via talloze laboratoriumproeven.

Daarnaast krijg je een gedegen pakket algemene vakken en moderne vreemde talen, zodat je een goede keuze kunt maken uit een ruime waaier studierichtingen in de derde graad.

VOOROPLEIDING?

Als je in de middenschool de optie moderne wetenschappen of techniek-wetenschappen gevolgd hebt, beschik je over een goede basis om voor de richting wetenschappen te kiezen, maar ook leerlingen uit de basisopties Grieks-Latijn of Latijn kunnen zonder probleem aansluiten.

TOEKOMST?

Bij de overstap naar de derde graad kun je kiezen voor de richting wetenschappen-wiskunde, moderne talen-wetenschappen of moderne talen-wiskunde, maar ook de studierichtingen economie of sport behoren tot de mogelijkheden.

Na een wetenschappelijke aso-opleiding ben je klaar voor hoger onderwijs. Je talent en interesse bepalen je keuze voor een professionele of academische bacheloropleiding. Leerlingen wetenschappen kiezen vaak voor wetenschappelijke domeinen (bv. ingenieursstudies, biomedische wetenschappen of laboratoriumtechnieken), maar net zo goed taalkunde of (para-)medische richtingen (bv. geneeskunde, verpleegkunde of logopedie).

Derde jaar
Algemene vakken
Aardrijkskunde1 uur
Geschiedenis2 uur
Godsdienst2 uur
Informatica1 uur
Lichamelijke opvoeding2 uur
Mens & Samenleving1 uur
Artistieke vorming1 uur
Exacte wetenschappen
Biologie2 uur
Chemie2 uur
Fysica2 uur
Wiskunde5 uur
Talen
Nederlands4 uur
Engels3 uur
Frans4 uur
Totaal32 uur