Economie-Wiskunde

Vijfde jaarZesde jaar
Algemene vakken
Esthetica1 uur1 uur
Geschiedenis2 uur2 uur
Godsdienst2 uur2 uur
Lichamelijke opvoeding2 uur2 uur
Nederlands4 uur4 uur
Financieel-economische vorming1 uur
Onderzoeksvaardigheden1 uur1 uur
Exacte wetenschappen
Aardrijkskunde1 uur1 uur
Biologie1 uur1 uur
Chemie2 uur1 uur
Fysica1 uur1 uur
Wiskunde6 uur6 uur
Moderne vreemde talen
Engels2 uur2 uur
Frans3 uur3 uur
Optievakken
Economie4 uur4 uur
Informaticawetenschappen1 uur
Totaal32 uur33 uur