VOOR WIE?

Heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen,
blader je graag in de krant,
volg je het nieuws en stel je je vragen bij de sociale, politieke en economische gang van zaken in de wereld,

dan is de studierichting economie iets voor jou.

WAT?

Je krijgt een volwaardige aso-opleiding met een stevig pakket talen, wiskunde en wetenschappen.

Je leert economische informatie structureren en verwerken. We wijden je in in de beginselen van statistiek en boekhouding, waarbij je cijfergegevens op een zinvolle en begrijpelijke manier weergeeft en interpreteert. Je gebruikt je taalvaardigheid om economische teksten te lezen en te interpreteren. Je analyseert economische processen op een heldere, logische en kritische manier.

Je leert niet alleen in de klas. Via bedrijfsbezoeken en praktijkoefeningen (bv. de uitbating van een mini-onderneming) brengen we je in contact met de wereld van echte ondernemers.

VOOROPLEIDING?

Als je in de middenschool de optie moderne wetenschappen gevolgd hebt, kreeg je met het vak socio-economische initiatie een goede basis om voor de richting economie te kiezen, maar ook leerlingen uit andere basisopties (Grieks-Latijn, Latijn of techniek-wetenschappen) kunnen zonder probleem aansluiten: omdat de nodige leerstof snel herhaald wordt, is geen specifieke voorkennis vereist.

Ook bij de overgang van de tweede naar de derde graad kun je zonder een vooropleiding in de studierichtingen economie-moderne talen of economie-wiskunde aansluiten, maar de leerachterstand is dan zo groot dat extra studiewerk noodzakelijk is.

TOEKOMST

Na een aso-opleiding economie ben je klaar voor hoger onderwijs. Afhankelijk van eigen talent en interesse kiezen leerlingen economie voor een professionele of academische bacheloropleiding in economische, sociale en wetenschappelijke domeinen (economie, handelswetenschappen, vertaler-tolk, psychologie, rechten …)

Vierde jaar
Algemene vakken
Geschiedenis2 uur
Godsdienst2 uur
Informatica1 uur
Lichamelijke opvoeding2 uur
Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding1 uur
Nederlands4 uur
Exacte wetenschappen
Aardrijkskunde1 uur
Biologie1 uur
Chemie1 uur
Fysica1 uur
Wiskunde (minor/major)5 uur
Moderne vreemde talen
Duits1 uur
Engels2 uur
Frans4 uur
Optievakken
Economie4 uur
Totaal32 uur