Indien u denkt in aanmerking te komen voor studietoelage kunt u voor alle informatie en voor een aanvraagformulier terecht op de website van de Vlaamse overheid www.studietoelagen.be. De afdeling ‘Studietoelagen’ van de Vlaamse overheid organiseert in september en oktober zitdagen voor bijkomende informatie. De lijst van de gemeenten, de data van de zitdagen en andere info in verband met studietoelagen vindt u ook op bovenvermelde website of op het gratis nummer – 1700 – van de Vlaamse overheid

studietoelage