De schooldag begint om 8.30 uur. Dan moeten alle leerlingen op school aanwezig zijn. Vanaf 8 uur is er toezicht op de speelplaatsen van de school.

De meeste lessen eindigen om 15.55 uur. De school verzorgt toezicht tot 16.15 uur.

Op woensdag eindigt de schooldag voor alle leerlingen om 12.15 uur.

Een typische schooldag loopt als volgt.

dagindeling