In 2012 werd een nieuwe logo voor de school ontworpen door de bekende Brugse graficus Johan Mahieu. We grijpen ermee terug naar het oudste logo van de school, het Sint-Andrieskruis. Het is in deze moderne tijd een statement: we maken er voor de buitenwereld geen geheim van dat dit Sint-Andreas een katholieke school is; vanuit onze eigen christelijke identiteit zetten we onze deuren wagenwijd open voor de wereld rondom ons.

Met de twee kleuren verwijzen we naar het blauw van de zee en het groen van de polders. Daarmee wordt ook de essentie van het vorige logo bewaard: de school tussen dijk en polder.

“Samen scholen” verwijst niet alleen naar de symbiose tussen de lagere en de secundaire school op dit schoolterrein, maar ook naar de nauwe samenwerking tussen alle scholen van Sint-Andreas in Oostende, de lagere school in de Schapenstraat incluis. Elk van de scholen gebruikt met een eigen accent hetzelfde logo.

“Samen scholen” vertaalt ook essentieel onze filosofie. De zorg die wij voor onze leerlingen over hebben – en waarvoor de school in de wijde omgeving bekend is – is gebaseerd op onze stellige overtuiging dat wij alleen samen met leerlingen en ouders school kunnen en willen maken.

logo