Een oase van groen

Het Sint-Andreasinstituut werd opgericht in 1952. De school was toen gevestigd in de Kaaistraat, in het centrum van stad. Halverwege de jaren ’80 werden de gebouwen in het centrum te klein. De school verhuisde naar de oude dorpskern van Stene. Op de grens tussen de stad en de polders is de school er sindsdien gevestigd in een oase van groen met overvloedige ruimte voor de school en de bijhorende restaurant- en sportaccommodatie.

Middenschool en instituut

In diezelfde periode koos de school er resoluut voor om de eerste graad om te vormen tot een middenschool. Vanaf nu konden alle basisschoolverlaters terecht in de school, ook als ze na het tweede jaar kozen voor een technische of beroepsrichting buiten de school. Bedoeling van de middenschool was precies om de studiekeuze uit te stellen: nogal wat kinderen weten op het einde van de lagere school niet welke richting ze uit willen. De middenschool geeft hun de mogelijkheid hun eigen talenten te ontdekken en daardoor een betere studiekeuze te maken. Tegelijk biedt het aanbod klassieke talen (Latijn en Grieks) een stevige uitdaging voor vervolgstudies in het aso.

Vanaf de tweede graad biedt het instituut een brede waaier van aso-studierichtingen aan. Met haar aanbod van Grieks en sportwetenschappen heeft de school ook twee unieke studiegebieden in huis. Met de studie van Grieks bieden we leerlingen die er nood aan hebben, een extra uitdaging. De richting sportwetenschappen combineert verregaande sportieve uitdagingen met een gedegen opleiding in de exacte wetenschappen.

Uniform

Het uniform vormde van bij de oprichting een typisch kenmerk van de school. Nog altijd vragen we onze leerlingen kledij te dragen in een kleurencombinatie van licht- en donkerblauw. Terwijl het uniform vroeger bedoeld was om een sfeer van gelijkheid te creëren en een aanzet tot reflectie over individualiteit, geeft het nu vooral rust: het uniform wijst er onze leerlingen op dat ze zich op school veilig kunnen weten en vrij van alles wat het leven buiten de schoolmuren moeilijk maakt. Wie de school binnenkomt, mag alle zorgen even vergeten.

Samen scholen

Die zorgeloosheid is nog een opvallende kenmerk van de school. Niet voor niets koos de school als slogan samen scholen. We streven bewust naar verbondenheid tussen alle deelnemers aan het schoolgebeuren, omdat we ervan overtuigd zijn dat leerkrachten en leerlingen samen school maken. Een uitstekende onderlinge verstandhouding is het fundament van ons onderwijsproject. De school heeft een goed ingeburgerd systeem van groene mensen: elke leraar is bereid als vertrouwenspersoon op te treden voor een leerling die daarom vraagt. Niet enkel in noodgevallen, maar dag na dag bewijzen we dat samen scholen geen holle slogan is.

Bereikbaarheid

De school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, al komen veel leerlingen met de fiets naar school. Niet zonder reden vinden we verkeersveiligheid op en om het schoolterrein een prioriteit.