De Middenschool vormt de overgang van het basisonderwijs naar de tweede graad van het secundair onderwijs, waar de onderwijsvormen Algemeen Secundair Onderwijs (aso), Beroepssecundair Onderwijs (bso), Kunstsecundair Onderwijs (kso) en Technisch Secundair Onderwijs (tso) starten.

In een middenschool zijn alle basisschoolverlaters welkom. Ook leerlingen die na een succesvol 1B hun kans willen wagen in de A-stroom, kunnen bij ons terecht.

Een middenschool maakt een uitstel van studiekeuze mogelijk. Sommige kinderen weten na de lagere school perfect wat ze willen doen. Het studieaanbod in onze middenschool biedt voldoende ruimte voor hen, mat een waaier van Grieks over Latijn tot moderne wetenschappen en techniek-wetenschappen. Op twaalfjarige leeftijd zijn vele kinderen nog niet klaar om een specifieke studiekeuze te maken. Die leerlingen krijgen twee jaar extra de tijd om hun talenten te leren kennen en te ontwikkelen. Elk vak krijgt evenveel aandacht. In het eerste leerjaar heeft een leerling een beperkte keuzegedeelte (4 uur), in het tweede jaar wordt het keuzegedeelte belangrijker(7 uur). Door deze getrapte studiekeuze leren ze bewust kiezen.

We kiezen bewust voor heterogene klassen. In elke klas kiezen leerlingen voor klassieke talen, Nederlandse uitdieping of technologische activiteiten. Zo komt er vanzelf een sociale en intellectuele mix. Alle leerlingen hebben daar baat bij. Werken in zo’n gemengde omgeving is verrijkend en stimuleert de sociale vaardigheden van de leerlingen.

De middenschool beoogt de ontplooiing van elke leerling. Goede leerprestaties gaan samen met het fysieke, psychische en sociale welzijn van de leerlingen. Het zorgbeleid staat bij ons daarom centraal. Naast een uitgebreide ondersteuning voor iedereen zoeken we concrete oplossingen voor specifieke vragen van leerlingen. We streven ernaar aan elk kind de ondersteuning en uitdaging te geven die het nodig heeft.

We beloven een eerlijke oriëntering. Na de middenschool is een juiste studiekeuze van groot belang. Leerkrachten en CLB verzamelen in de loop van die twee jaar heel wat informatie over de talenten en interesses van de leerlingen. De school geeft in overleg met leerlingen en ouders een advies voor een studierichting in de tweede graad.

Je kan de lessentabel hier downloaden: lessentabel_middenschool.pdf